Màn PE

Màn PE

QUY CÁCH SẢN PHẨM MÀNG PE QUẤN MÁY

Tên sản phẩm

Quy cách sản phẩm

ĐVT

Số cuộn /thùng

Màng pe quấn máy 500mm x20mic x15kg x lõi 1,2kg

Cuộn

01

500mm x23mic x15kg x lõi 1,2kg

Cuộn

01

Màn PE

Màn PE

*QUY CÁCH SẢN PHẨM MÀNG PE QUẤN TAY

Tên sản phẩm

Quy cách sản phẩm

ĐVT

Số cuộn /thùng

MÀNG PE QUẤN TAY Màng pe  17mic x 500mm x3,1kg lõi 1,2kg

Cuộn

4

Màng pe  17mic x 500mm x 3,8kg Lõi 1,2kg

Cuộn

4

Màng pe  17mic x 500mm x 4kg Lõi 1,2kg

Cuộn

4

Màng pe 17mic   x 500mm x3,1kg x Lõi 500g

Cuộn

4

Màng pe  17mic x 500mm x 3.8kg x lõi 500g  

Cuộn

4

Màng pe  17mic x 500mm x 2.3 Kg xLõi 200g

Cuộn

6

Màng pe  17mic x 500mm x 2.6 Kg x Lõi 200kg

Cuộn

6

Màng pe  17mic x 500mm x 2.9 Kg xLõi 400g

Cuộn

6

Màng pe  17mic x 500mm x  3.1Kg x Lõi 400g

Cuộn

6

Màng pe  17mic x 500mm x  3.3KgxLõi 400g

Cuộn

4

Màng pe 17mic x500mm x4kg x lõi400g

Cuộn

4

*Công ty Chúng Tôi chuyên cung cấp các màng PE ,đủ kích cở ,màu sắc ,cắt màng theo yêu cầu của khách hàng .

Màn PE

Màn PE

QUY CÁCH SẢN PHẨM MÀNG PE CẮT KHÚC

STT

Tên hàng

ĐVT

Số cuộn /thùng

Trọng lượng  nhựa  +lõi

Trọng lượng lõi

Số mét

1

Màng pe 66

Cuộn

96

230 gam

37gam

200M

2

Màng pe 50

Cuộn

96

174gam

26gam

200M

3

Màng pe 100

Cuộn

48

360 gam

52gam

200M

4

Màng pe 150

Cuộn

48

540 gam

78gam

200M

5

Màng pe 200

Cuộn

24

720 gam

104gam

200M

6

Màng pe 250

Cuộn

24

900 gam

130gam

200M

7

Màng pe 300

Cuộn

24

1080 gam

156gam

200M

8

Màng pe 400

Cuộn

16

1440 gam

208gam

200M

Ngoài ra  Công ty Chúng Tôi Chuyên cung cấp các màng PE ,đủ kích cở ,màu sắc,cắt màng theo  yêu cầu của khách hàng .