Máy quấn màng pallet

Máy quấn màng pallet

CÔNG DỤNG:

– Máy chuyên sử dụng quấn màng cho các pallet hàng hóa nhằm tránh ẩm ướt và đổ vỡ trong lưu trữ  hoặc vận chuyển hàng hóa đi xa.
– Dễ dàng sử dụng, tăng chất lượng hàng hóa, bao bì đồng đều, hiệu quả cao.

Read more

Máy quấn màn pallet

Máy quấn màn pallet

CÔNG DỤNG:

– Máy chuyên sử dụng quấn màng cho các pallet hàng hóa nhằm tránh ẩm ướt và đổ vỡ trong lưu trữ hoặc vận chuyển hàng hóa đi xa.
– Dễ dàng sử dụng, tăng chất lượng hàng hóa, bao bì đồng đều, hiệu quả cao.

Read more

Máy quấn màng pallet

Máy quấn màng pallet

CÔNG DỤNG:

– Máy chuyên sử dụng quấn màng cho các pallet hàng hóa nhằm tránh ẩm ướt và đổ vỡ trong lưu trữ hoặc vận chuyển hàng hóa đi xa.
– Dễ dàng sử dụng, tăng chất lượng hàng hóa, bao bì đồng đều, hiệu quả cao.

Read more