Túi PE,PP

Túi PE,PP

Kích thước sản phẩm tùy thuộc vào yêu cầu của quý khách hàng.

Xin liên hệ với bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

Túi PE,PP

Túi PE,PP

Kích thước sản phẩm tùy thuộc vào yêu cầu của quý khách hàng.

Xin liên hệ với bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

Túi PE,PP

Túi PE,PP

Kích thước sản phẩm có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của quý khách hàng.