Màn PE

imgres

*QUY CÁCH SẢN PHẨM MÀNG PE QUẤN TAY

Tên sản phẩm

Quy cách sản phẩm

ĐVT

Số cuộn /thùng

MÀNG PE QUẤN TAY Màng pe  17mic x 500mm x3,1kg lõi 1,2kg

Cuộn

4

Màng pe  17mic x 500mm x 3,8kg Lõi 1,2kg

Cuộn

4

Màng pe  17mic x 500mm x 4kg Lõi 1,2kg

Cuộn

4

Màng pe 17mic   x 500mm x3,1kg x Lõi 500g

Cuộn

4

Màng pe  17mic x 500mm x 3.8kg x lõi 500g  

Cuộn

4

Màng pe  17mic x 500mm x 2.3 Kg xLõi 200g

Cuộn

6

Màng pe  17mic x 500mm x 2.6 Kg x Lõi 200kg

Cuộn

6

Màng pe  17mic x 500mm x 2.9 Kg xLõi 400g

Cuộn

6

Màng pe  17mic x 500mm x  3.1Kg x Lõi 400g

Cuộn

6

Màng pe  17mic x 500mm x  3.3KgxLõi 400g

Cuộn

4

Màng pe 17mic x500mm x4kg x lõi400g

Cuộn

4

*Công ty Chúng Tôi chuyên cung cấp các màng PE ,đủ kích cở ,màu sắc ,cắt màng theo yêu cầu của khách hàng .

Comments

No comments yet.

Be first to leave your comment!

Nickname:

E-mail:

Homepage:

Your comment:

Add your comment