Màn PE

images

QUY CÁCH SẢN PHẨM MÀNG PE QUẤN MÁY

Tên sản phẩm

Quy cách sản phẩm

ĐVT

Số cuộn /thùng

Màng pe quấn máy 500mm x20mic x15kg x lõi 1,2kg

Cuộn

01

500mm x23mic x15kg x lõi 1,2kg

Cuộn

01

Comments

No comments yet.

Be first to leave your comment!

Nickname:

E-mail:

Homepage:

Your comment:

Add your comment