Màn PE

PE cắt khúc

QUY CÁCH SẢN PHẨM MÀNG PE CẮT KHÚC

STT

Tên hàng

ĐVT

Số cuộn /thùng

Trọng lượng  nhựa  +lõi

Trọng lượng lõi

Số mét

1

Màng pe 66

Cuộn

96

230 gam

37gam

200M

2

Màng pe 50

Cuộn

96

174gam

26gam

200M

3

Màng pe 100

Cuộn

48

360 gam

52gam

200M

4

Màng pe 150

Cuộn

48

540 gam

78gam

200M

5

Màng pe 200

Cuộn

24

720 gam

104gam

200M

6

Màng pe 250

Cuộn

24

900 gam

130gam

200M

7

Màng pe 300

Cuộn

24

1080 gam

156gam

200M

8

Màng pe 400

Cuộn

16

1440 gam

208gam

200M

Ngoài ra  Công ty Chúng Tôi Chuyên cung cấp các màng PE ,đủ kích cở ,màu sắc,cắt màng theo  yêu cầu của khách hàng .

Comments

No comments yet.

Be first to leave your comment!

Nickname:

E-mail:

Homepage:

Your comment:

Add your comment